Kallelse

LRF Värmland  håller ordinarie årsstämma onsdagen den 23 mars 2016 kl.09.30 Forshaga Folkets Hus

Program
08:30-09.20 Fullmäktigeanmälan
09:30            Stämman öppnas
15:00            Stämman avslutas

Gäst: Karin Perers, ordförande Mellanskog

Panelsamtal med tema: skog och bioekonomi

Valda fullmäktige och intresserade medlemmar hälsas varmt välkomna!
Styrelsen

Stämmohandlingar

Innehåller dagordning, verksamhetsberättelse 2015, presentation av styrelse och nyval samt motioner och yttrande.

Stämmobroschyr >>

Protokoll

Protokoll regionstämman 160323 >>