Kallelse
LRF Värmland kallar till ordinarie regionstämma torsdagen den 23 mars, kl 09.30, Forshaga Folkets hus. Anmälan av fullmäktige kl 08.30-09.25.

Öppnande, utdelning av utmärkelser och belöningar

Gäster:
Gunilla Evers, Region Värmland -  En inkluderande näringslivsutveckling
Dag Hallén, Region Värmland - Den värmländska bioekonomins utveckling

Stadgeenliga ärenden

Gäster:
Johan Danielsson, Studieförbundet Vuxenskolan - Webbinarieteknik
Lars Axelsson, Mellanskog - Teknikutveckling i skogen, utställning i foajen

Motionstorg och behandling av inkomna motioner

Stämman avslutas ca 15.00

Valda fullmäktige och intresserade medlemmar hälsas varmt välkomna!

Välkomna/Styrelsen    
                                 

Annons

Annons Land Lantbruk (3/3) >>

Handlingar

Valberedningens protokoll >>

Stämmomaterial

Innehåller: dagordning, verksamhetsberättelse 2016, presentation
av föreslagna styrelseledamöter - omval och nyval, motioner och yttranden >>

Inkomna motioner och styrelsens yttrande 2017 

Motion 1-15 (yttrande 1-14)>>


Skrivelse 

Skrivelser från stämman och svar på skrivelserna finns att läsa här >>


Motioner vidare till riksstämman

Älvdals LRF-avdelning
Kostnadsersättning åt den som vinner mot myndigheter

Östra Ämterviks LRF-avdelning
Sverige behöver en författningsdomstol

Ullerud-Ransäters LRF-avdelning
Modernisera kontakterna med Jordbruksverket

Brunskog-Mangskog LRF-avdelning
Svenska mervärden åt dem som skapar dem

Övre Älvdals lokalavdelning
Lantmäteriets handläggningstider och kostnader