Stämmohandlingar Värmland 2017

Stämma 2018

När LRF Värmlands ordförande Patrik Olsson inledde årets stämma konstaterade han att Bioekonomisk riksdag ägde rum samtidigt i Karlstad.– Då är det vi LRF-medlemmar som sitter på resurserna och kan producera råvaran till bioekonomin.

Stämman valde om styrelsen 

LRFs VD Anders Källström gästade stämman och talade om hur Äganderätten utmanas.
– Vi har under förra året drivit ett antal principmål, ett här i Värmland.

Detta är ett av de områden där LRF gör skillnad. Anders Källström var också glad över att antagningen till Sveriges naturbruksgymnasier hade ökat med 4 procent.
– Kanske hänger det ihop med den satsning LRF gjort ihop med SLA, Skogs- och lantarbetsgivarförbundet, i projektet Jobba grönt. Här har vi lyckats med det kanske svåraste, att fånga ungdomars intresse för det gröna näringslivet.

Jobba grönt har bland annat resulterat i 10,5 miljoner visningar i sociala medier och en nominering till Publishingpriset.

Innan den närproducerade lunchen serverades var det dags för de 79 ombuden att besöka motionstorget och diskutera sex motioner och fem yttranden. Tre motioner gick vidare till riksförbundsstämman: Grön infrastruktur (Säffle norra), Ge investeringsstöden högsta prioritet (Säfflebygden) och Nedskräpningens konsekvenser (Brunskog-Mangskog).

Under eftermiddagen var det paneldebatt med regionpolitikerna Ulric Andersson (S), Ola Persson (C) Stina Höök (M) och Jesper Johansson (MP) under ledning av moderatorn

Jonny Ohlsson. Temat var den nya organisationen för Värmland, där landstinget nu ansökt om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret. I praktiken innebär det att landstinget och regionen går samman och bildar en ny organisation med ansvar för, förutom hälso- och sjukvården, bland annat regionala utvecklingsfrågor.

Debatten berörde mest hälso- och sjukvårdsfrågorna men även de regionala utvecklingsfrågorna lyftes samt vikten av att vara föredöme i den offentliga upphandlingen. Regionens mål är nu att vid upphandlingen av livsmedel 2020 ställa krav som motsvarar svensk lagstiftning.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se 

Stämman valde om styrelsen
Patrik Olsson, ordförande, Lars Lander, Anna Ramebäck, Johan Rydberg, Monica Thörner, Ola Axelsson, Erik Forsberg och Kristina Karlsson.

Kontaktuppgifter hittar ni här >> 

Stämmoprotokoll 2018 >>

Utmärkelser 2018

Årets lokalavdelning 2018

"Torsby lokalavdelning har med styrelsen och medlemmarna genomfört en nystart inom avdelningen. Arbetat fram en verksamhetsplan för året och genomfört aktiviteter som har varit omfångsrika och välbesökta."

Silvernål

"Torbjörn Olsson, Gunnarskog har med sitt engagemang och stabila och självklara ledarskap under många år varit en av våra viktigaste förtroendevalda och en mycket uppskattad person bland kommunens beslutsfattare och kollegor och i sin bygd en kraft på många sätt. Torbjörn är synnerligen välförtjänt att få LRFs silvernål."

"Erik Gustavsson, Kil ledde under ett antal år LRF-ungdomen i Värmland på ett mycket förtjänstfullt sätt. Att med de små resurser LRF-ungdomen har lyckas organsiera ett plöjnings-SM med allt vad det innebär är en sann bedrift. Det är en lagseger att genomföra nåt sånt men det hade inte gått utan det sätt på vilket Erik ledde sin styrelse och alla andra engagerade. En väl förtjänt silvernål."

"Bengt Edsgård, Vålberg har genom åren lyckats kombinera ett framgångsrikt och växande företagande med att också vara förtroendeman. Från LRFs ungdomskontakt via bla ordförandeskap i lokalavdelningen Grava-Nor-Segerstad och funktionen som ordförande i Vänerbygdens älgförvaltningsgrupp har Bengt på väldigt varierade sätt under mer än 30 år varit en person som gjort stor och uppskattad nytta för sina kollegor. För detta har han egentligen förtjänat en silvernål för länge sedan."

Ingrid och Gustaf Linders minnesfond, kategori mjölkproduktion och avel

"Alvar och Helen Andersson, Väse har med hängivet engagemang, hårt arbete och kostnadsmedvetenhet och inte minst ett stort kokunnande och med hållbara och robusta SRB-kor som bas, på få år visat att man med smart strategi kan bygga ett stabilt mjölk- och familjeföretag från grunden utan stort risktagande. För detta tilldelas de gemensamt stipendium ur Ingrid och Gustav Linders minnesfond."

Ingrid och Gustaf Linders minnesfond, kategori allmän

"Henrik Skane, Ölme har med sitt tålamodsprövande engagaemang i rättsprocesserna mot staten kring bombmurklan och turerna med artskyddet starkt bidragit till en tryggare rättsordning och säkrare brukande- och äganderätt och fastighetsekonomi för alla sina skogsägande kollegor i Sverige. För detta tilldelas han stipendium ur Ingrid och Gustav Linders minnesfond."

 

Motioner vidare till riksförbundsstämman

Grön infrastruktur - Säffle norra >>

Ge investeringsstöden högsta prioritet - Säfflebygden >>

Nedskräpningens konsekvenser - Brunskog-Mangskog

Kallelse

LRF Värmland kallar till ordinarie regionstämma torsdagen den 22 mars 2018, kl 09.30, Forshaga Folkets Hus.

Fullmäktigeanmälan och fika från kl 08.30 – 09.25

- Öppnande, utdelning av utmärkelser
- Politikerdebatt kring det gröna näringslivet i det nya regionparlamentet.     
  Medverkar gör Ulric Andersson, (S), Ola Persson, (C), Stina Höök, (M),   
  Jesper Johansson (MP). Moderator är Jonny Ohlsson.

- Motionstorg och stämmoförhandlingar
- Anders Källström, Koncernchef LRF medverkar

Valda fullmäktige och intresserade medlemmar hälsas varmt välkomna!

Välkomna/Styrelsen

 

Annons
Annons Land Lantbruk 2/3 - Kallelse regionstämman  >>

Handlingar
Valberedningens protokoll 180207 >>

Värmlands stämmobok - innehåller föredragningslista, verksamhetsberättelse, yttranden och motioner mm.

Motionsindelning >>
Motioner nr 1-6 >>
Yttranden nr 1-5 >>

Riksförbundsstämma 2018
Riksförbundsstämma hålls den 29-30 maj 2018 på Sånga-Säby konferens och hotell..