LRF Värmlands styrelse 2017

Styrelsen berättar om sitt arbete inom LRF Värmland

LRF Värmlands styrelse presenterar åtta filmer där var och en av styrelseledamöterna har spelat in en dryg minut hemma på sin gård och berättar om sitt arbete inom LRF Värmland.

Kikki Ahlstedt Karlsson

Kikki berättar som sitt arbete inom LRF Värmland.

Erik Forsberg

Erik berättar som sitt arbete inom LRF Värmland.

Anna Ramebäck
Anna berättar som sitt arbete inom LRF Värmland.

Johan Rydberg
Johan berättar som sitt arbete inom LRF Värmland.

Monica Thörner
Monica berättar som sitt arbete inom LRF Värmland.

Lars Johan Lander
Lars Johan berättar som sitt arbete inom LRF Värmland.

Patrik Ohlsson
Patrik berättar som sitt arbete inom LRF Värmland.

Ola Axelsson
Ola berättar som sitt arbete inom LRF Värmland.