Årsmöte med lokalavdelningen

Här hittar du information och dokument inför lokalavdelningens årsmöten 2019.

Jobba efter checklistan
Allt som behöver göras inför, under och efter årsmötet listas i en checklista Skriv ut och följ denna!

Fullmäktigefördelning
Fullmäktigefördelning till regionstämma på Forshaga Folkets Hus, måndagen den 25 mars, 2019 >>

Motioner (motioner i word-format) skall vara regionstyrelsen tillhanda senast måndag den 18 feb. Motioner som kommer in till kontoret senare än detta datum kommer behandlas som skrivelser. 

Motioner/skrivelser skickas: till lrf.varmland@lrf.se eller postalt till
LRF Värmland, Köpmannagatan 2, 4tr, 652 26 Karlstad.

Vissa dokument kan bara laddas ner och fyllas i av förtroendevalda
De finns under Mina uppdrag och kräver inloggning. 

Observera att styrelsen ska fylla i valrapport och verksamhetsberättelse digitalt på webben senast den 18 februari för att få 500 kr i aktivitetsersättning till lokalavdelningen.

Kräver inloggning:
- Verksamhetsberättelse inför årsmötet, senast 18 feb - o obligatoriskt 
- Valrapport senast 18 feb - obligatoriskt 
-
Medlemslistor - kräver inloggning

Dokument till årsmötet:
- Checklista >>
- Föredragningslista grund >>
- Föredragningslista grund med instruktioner >>
- Föredragningslista för sammanslagning >>
- Protokoll grund ifyllningsbar >>
- Protokoll grund med manus >>
- Hälsning från Palle Bergström >>
Information: - Åtta steg för sammanslagning >>
Utmärkelser: Gröna hjärtat hedersutnämning >>
Utmärkelser: Silvernål nominering >>  (Pdf)
Ifyllbar, spara ned och skicka till regionkontoret,  skickas in senast 18 feb.


Punkt 12
- §12 Medlemsdialog-Framtidensfolkrörelse
- Film - framtidens folkrörelse. (se via Youtube)

Övriga dokument:
Att skriver en motion >>
- Status för stämmobeslut 2018 >> (andra rapporten görs i feb 2019)
- Tips för överlämning till ny styrelse >>
- Verksamhetsplan - ifyllningsbar
- Verksamhetsplan (doc)

Kontakt lokalavdelningar
Styrelseledamöter och valberedningsledamöter finns under Kontakt/Lokalavdelningar >>

Stadgar för LRFs lokalavdelningar
Stadgar för lokalavdelningar

Regionstämman Värmland 2019
Regionstämman hålls den 25 mars 2019 på Forshaga Folkets Hus.

Riksförbundsstämma 2019
Riksförbundsstämma hålls den ???? maj 2019 på Sånga-Säby.