Regionstämma LRF Värmland

Regionstämma 2019

Måndagen den 25 mars, Forshaga Folkets hus.

Material läggs in efter hand.

Medverkande vid regionstämman

  • Bröderna Jakobsson, Guterud
    Årets företagare Värmland 2018 och berättar om sitt företagande
  • Åsa Odell
    vice ordförande i LRF:s riksförbundsstyrelsen.
  • Emilia Astrenius Widerström
    ordförande LRF Ungdomen riks, kommer tillsammans med presidiet att leda oss igenom stämman. 

Kallelse till regionstämman
LRF Värmland kallar till regionstämma den 25 mars, Forhaga Folkets Hus >>

Valberedningsprotokoll 2019-02-04
Valberedningsprotokoll 2019-02-04>>

Inkomna motioner totalt 26 st.
Lista med  inkomna motioner sammanställda >>

Stämmobroschyr >>
(dagordning, verksamhetsberättelse, motioner och yttranden)

Värmlands-styrelsen berättar om 2018 års verksamhet
Patrik Ohlsson >>
Kikki Ahlstedt Karlsson >>

 

Beredningsutskottets förslag
Beredningsutskottets förslag till valberedning inför stämman 2020
Torbjörn Axelsson Säffle sammankallande.
Lisbeth Svensson Ekshärad
Lars Aronius Glava
Ingemar Olsson Karlskoga
Cecilia Leibring Forshaga

Stadgar
Stadgar för LRF Värmland >>

Status för stämmobeslut
Andra lägesrapporten för vad som har hänt med motionerna från riksförbundsstämman 2018 är nu klar. Läs här >>

LRFs riksförbundsstämma den 21-22 maj 2019, Sånga-Säby Hotell & Konferens.