Kosläpp människor

Kosläpp. Foto: Erik Evestam

Regionstämma 2020

LRF Värmland s stämma genomförs heldigitalt på lördag den 4 april kl.10.00. Se kallelse och dagordning nedan.

Till valda fullmäktige och för kännedom till valda ersättare, valberedning, beredningsutskottet, revisorer, NOS, LRF Ungdomen, stämmopresidiet, regionstyrelsen.

Kallelse till LRF Värmlands heldigitala stämma 2020
lördagen 4 april 2020 kl 10.00

Stämmoprogram
09.00 - Digitala mötet öppnar.
             Fullmäktige kan ansluta sig enligt instruktion
09.45 - Fullmäktigeanmälan ska vara gjord enligt instruktion.
10.00 - Stämman startar
12.30 - Stämman avslutas.

Dagen innan mötet, skickas en länk ut till valda fullmäktige och ersättare.
Röstning och registrering sker via mobiltelefon och SMS.

Vill ni i lokalavdelningen samlas för att koppla upp er tillsammans är det helt okej.

Här nedan hittar ni dagordning samt en instruktion till hur mötet
kommer att gå till:
Kallelse och Dagordning >>
Instruktioner Digital stämma >>

Vid frågor vänligen kontakta:
Yvonne Andersén,  073-060 35 17​
Erik Evestam, 070-288 99 95​
Ulrika Bertilsson, 072-247 16 11​

Välkomna!

Här finns stämmomaterial inför dagen samlade i ett dokument: Värmlands stämmobok 2020 >>
innehåller föredragningslista, verksamhetsberättelse, yttranden och motioner med meram.

Handlingar
Valberedningens protokoll 20200113 >>
Beredningsutskottets förslag till valberedning inför stämman 2021 >>

Här kan ni läsa mer om de motioner som gick vidare till LRFs Riksförbundsstämma 2019 samt status på dessa: https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/riksforbundsstamman/riksforbundsstamman-2019/stammonyheter/status-for-stammobeslut/. Vad som hände med  de motioner som gick vidare från LRF Värmlands regionstämma finns även beskrivit i Stämmoboken under Årsstämma 2019.