Bengt Söderberg i samspråk.

Regionstämma 2020

LRF Värmland kallar till regionstämma lördagen den 21 mars på Selma Spa, Sunne

Här kommer material att läggas in vartefter det färdigställs.

Kallelse

LRF Värmland kallar till ordinarie regionstämma lördagen den 21 mars 2020 (tid återkommer vi med), Selma Spa. 

Fullmäktigeanmälan från kl (återkommer ang tid)

 

 

Annons
Annons Land Lantbruk den  - Kallelse regionstämma

Handlingar
Valberedningens protokoll 20200113 >>
Beredningsutskottets förslag till valberedning inför stämman 2020 >>

Inkomna motioner till regionstämman (ej behandlade av regionstyrelsen)
Lista inkomna motioner >>
Motioner 1 - 7 >>
Motioner och Yttrande >>

Värmlands stämmobok
- innehåller föredragningslista, verksamhetsberättelse, yttranden och motioner mm.Riksförbundsstämma 2020
2020 års riksförbundsstämma hålls den 26-27 maj på Sånga-Säby Hotel & Konferens.