Kallelse
LRF Värmland kallar till ordinarie regionstämma torsdagen den 23 mars, kl 09.30, Forshaga Folkets hus. Anmälan av fullmäktige kl 08.30-09.25.

 • Öppnande, utdelning av utmärkelser och belöningar
 • Gunilla Evers, Region Värmland
  En värmländsk livsmedelsstrategi
  Dag Hallén, Region Värmland
  Den värmländska bioekonomins utveckling
 • Stadgeenliga ärenden
 • Johan Danielsson, Studieförbundet Vuxenskolan
  Webbinarieteknik
  Teknikutveckling i skogen, utställning i foajen
 • Motionstorg och behandling av inkomna motioner

Valda fullmäktige och intresserade medlemmar hälsas varmt välkomna!

Välkomna/Styrelsen

                                                   * * * * * *


Annons

Annons Land Lantbruk (3/3) >>

Handlingar
Valberedningens protokoll >>

Verksamhet 2016

Inkomna motioner till LRF Värmlands regionstämma på Forshaga Folkets Hus, torsdagen den  23 mars.

Motionstiden för lokalavdelningarna går ut 170216.

Inkom den 2017-01-31 Väse LRF
Undantag från ungdjursbetesregeln i vargtäta områden

Inkom 2017-02-01 Fryksdalens LRF
Skydd mot politikers och tjänstemäns beslut

Inkom 2017-02-09 Ullerud-Ransäter LRF
Gårds App

Inkom 2017-02-13 Södra Näset LRF
Arbetsgivaravgifter regleras efter befolkningsmängd

Inkom 2017-02-13 Fryksdalens LRF
Kretsloppsanpassad avloppsrening

Inkom 2017-02-14 Brunskog-Mangskog LRF
Nedskräpningens konsekvenser
Arbeta för ett nationellt mjölkpris

Inkom 2017-02-14 Älvdal LRF
Kostnadsersättning till enskilda företagare

Inkom 2017-02-15 Fryksdalens LRF
Skogsförsäkringarna

Inkom 2017-02-15 Övre Älvdal LRF
Lantmäteriets handläggningstider och rutiner

Inkom 2017-02-16 Kristinehamnsortens LRF
Sopor till förbränning
Kompensationsstöd

Inkom 2017-02-16 Östra Ämterviks LRF
Avsättning utan ersättning är orimligt
Hur står det till med rättssäkerheten hos våra myndigheter

Inkom 2017-02-16 Säfflebygdens LRF
Motion angående ökad information om svensk animalieproduktion


Skrivelser