I och med den ihållande torkan finns behov av nya betesmarker för djuren i länet. Nu kan Länsstyrelsen hjälpa till med provisorisk stängsling av nya betesmarker.

- Torkan gör att vi alla måste bidra med den hjälp där det är möjligt. Länsstyrelsen kan därför hjälpa till med arbetskraft för att sätta upp stängsel, säger Thomas Östlund, projektsamordnare på Länsstyrelsen Värmland.

Kontakta Thomas Östlund för mer information. thomas.s.ostlund@lansstyrelsen.se alt. 072-236 02 06.

Se Länsstyrelsen Värmlands hemsida
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/om-lansstyrelsen-varmland/nyheter-och-press/nyheter---varmland/2018-08-06-stangsling-av-nya-betesmarker.html