Föredragningslistor till lokalavdelningens årsmöte

Föredragningslista (pdf) >>

- Föredragningslista vid sammanslagning av lokalavd (pdf) >>

Skriv motion eller skrivelse till din avdelning
Gör din röst hörd (medlem) och påverka genom att antingen skriva en motion som behandlas på årsmötet eller - om det inte är motionsperiod - en skrivelse till styrelsen. Denna sida hittar du här (logga in med ditt Mobila BankID) >>.