Kosläpp människor

Kosläpp. Foto: Erik Evestam

Regionstämma 2020

LRF Värmlands stämma och riksmotioner

Riksmotioner
Rätt att skydda skördad gröda >>
Ullerud-Ransäter LRF-avdelning

Försämrad täckning för mobiltelefoni och datatrafik >>
Säfflebygdens LRF-avdelning

Inför lantbruksvetenskap i grundskolans läroplan >>
Säffle Norra LRF-avdelning

Vägfrågor >>
Fryksdalens LRF-avdelning

Ägande- och brukanderätt >>
LRF Värmland och Nyeds lokalavdelning

Värmlandsstämman genomfördes helt digitalt
Läs mer om stämman här https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/varmland/2020/04/varmlandsstamman-genomfordes-helt-digitalt/

Till valda fullmäktige
och för kännedom till valda ersättare, valberedning, beredningsutskottet, revisorer, NOS, LRF Ungdomen, stämmopresidiet, regionstyrelsen.

Kallelse till LRF Värmlands heldigitala stämma 2020
lördagen 4 april 2020 kl 10.00

Stämmoprogram
09.00 - Digitala mötet öppnar.
             Fullmäktige kan ansluta sig enligt instruktion
09.45 - Fullmäktigeanmälan ska vara gjord enligt instruktion.
10.00 - Stämman startar
12.30 - Stämman avslutas.

Dagen innan mötet, skickas en länk ut till valda fullmäktige och ersättare.
Röstning och registrering sker via mobiltelefon och SMS.

Vill ni i lokalavdelningen samlas för att koppla upp er tillsammans är det helt okej.

Här nedan hittar ni dagordning samt en instruktion till hur mötet
kommer att gå till:
Kallelse och Dagordning >>

Vid frågor vänligen kontakta:
Yvonne Andersén,  073-060 35 17​
Erik Evestam, 070-288 99 95​

Välkomna!

Här finns stämmomaterial inför dagen samlade i ett dokument: Värmlands stämmobok 2020 >>
innehåller föredragningslista, verksamhetsberättelse, yttranden och motioner med meram.

Handlingar
Valberedningens protokoll 20200113 >>
Beredningsutskottets förslag till valberedning inför stämman 2021 >>

Här kan ni läsa mer om de motioner som gick vidare till LRFs Riksförbundsstämma 2019 samt status på dessa: https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/riksforbundsstamman/riksforbundsstamman-2019/stammonyheter/status-for-stammobeslut/. Vad som hände med  de motioner som gick vidare från LRF Värmlands regionstämma finns även beskrivit i Stämmoboken under Årsstämma 2019.