Motioner till riksförbundsstämman

Utrota vildsvinen för att säkra livsmedelssäkerheten >>
Södra Näsets lokalavdelning  

Ett nytt enklare system för älgförvaltningen >>
Södra Näsets och Övre Älvdals lokalavdelningar

Info om riksförbundsstämman hittar du här: 
https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/riksforbundsstamman/

Skrivelser från regionstämman hittar du här:
https://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/varmland/arsmoten-stamma-och-protokoll/remisser-och-skrivelser/ 

     __________________________________________________________________


Kallelse till fullmäktige
Digital regionstämma LRF Värmland
tisdag den 16 mars 2021 

Valda fullmäktige, gäster och medlemmar hälsas välkomna till 2021 års regionstämma som i år genomförs helt digitalt.

Program
Kl. 17.15 Uppkoppling och fullmäktigeanmälan
Kl.18.00 Stämman öppnas                 
                Stadgeenliga ärenden
                Medverkan av Georg Andrén, landshövding Värmland
Kl. 21.30 Ca avslut

Fullmäktige erhåller kallelse och handlingar över mail den 1 mars 2021.

Inloggningsuppgifter kommer dagen före stämman
Möteslänk samt övriga inloggningsuppgifter till valda fullmäktige skickas ut dagen före stämman, det vill säga måndag 15 mars. Håll utkik i din mejlkorg!

Handlingar till stämman
- Kallelse och program >>


- Stämmobroschyr med dagordning, arbetsordning, verksamhetsberättelse, motioner och yttranden >>

Medlemmar och andra intresserade
Anmäl ert deltagande här >>

Varmt välkomen!
Patrik Ohlsson, regionordförande
Robert Larsson, regionchef

                             ---------------------------------------------------------------