Kallelse till fullmäktige
Digital regionstämma LRF Värmland
tisdag den 16 mars 2021 

Valda fullmäktige, gäster och medlemmar hälsas välkomna till 2021 års regionstämma som i år genomförs helt digitalt.

Program
Kl. 17.15 Uppkoppling och fullmäktigeanmälan
Kl.18.00 Stämman öppnas                 
                Stadgeenliga ärenden
                Medverkan av Georg Andrén, landshövding Värmland
Kl. 21.30 Ca avslut

Fullmäktige erhåller kallelse och handlingar över mail den 1 mars 2021.

Medlemmar och andra intresserade
Anmäl ert deltagande här >>

Digital stämma
Stämman genomförs digitalt via Microsoft Teams, samt ett digitalt
röstningssystem där fullmäktige loggar in med pinkod, kommer att användas.
Det är en fördel att sitta med två enheter (dator och telefon/surfplatta) men det är även möjligt att använda sin dator och ha två fönster öppna.

Länk till stämman den 16 mars
Länk till stämman och information kommer i ett separat utskick dagen innan stämman.

Testa tekniken den 14 mars kl 18.00!
Vi erbjuder ett tillfälle för att testa mötestekniken samt röstningssystemet, boka in söndag den 14 mars kl. 18.00. Mer information kommer i separat utskick.

Vid förhinder
Om du inte kan delta måste du själv kalla din ersättare.
Du ansvarar för att din ersättare får del av stämmohandlingarna. Meddela din ersättare till varmland@lrf.seVarmt välkomen!
Patrik Ohlsson, regionordförande
Robert Larsson, regionchef

                             ---------------------------------------------------------------

Hur gör jag?
Inloggning lathund  (gäller alla) >>
Frågor och svar om Teams (gäller alla) >> 
Röstsystem tecViz Event, lathund (fullmäktige) >>

Handlingar till stämman
Kallelse och program >>

Stämmobroschyr med dagordning, arbetsordning, verksamhetsberättelse och motioner och yttranden >>


Inkomna motioner till regionstämman 2021

1. Prenumeration av del av Land - Kils lokalavdelning>>

2. Motion ang försäkring - Säfflebygdens lokalavdelning >>

3. Älgförvaltningen - Södra Näsets lokalavdelning >>

4. Viltutfodring-vandringsälg genom viltfond - Övre Älvdal lokalavd >>

5. Vildsvinsfrågan - Södra Näsets lokalavdelning >>

6. Värdera insatt arbetstid - Grava-Nor-Segerstad lokalavdelning >>

7. Utred hur ekonomiska medel från Landsbygdsstrategin kommer landsbygd/företagare till godo - Grava-Nor-Segerstad lokalavdelning >>

8. Vattendirektivet - Karlanda lokalavdelning >>

9. Medlemsrabatter för samtliga medlemmar - LRF Ungdomen >>