Kontakt

Kontakt:

Tfn: 0771-573 573
Faxnr: 054-19 02 84
E-post: lrf.varmland@lrf.se

Besöks och postadress:

LRF Värmland
Köpmannagatan 2, 4 tr, 652 26 KARLSTAD

Faktureringsadress:

Lantbrukarnas Ekonomi AB
FE 312, (Kostnadsställe 050)
838 73 FRÖSÖN

 

UPPSALA  Jenny Alm Almtuna\nFOTO: ULF PALM \n
Anette Karlsson

Anette Karlsson

Verksamhetsutvecklare företagandets villkor, Bonde- och djuromsorg, Lärarutbildningar, Bonde i skolan 072-514 42 43 0511-34 22 47
Anna-Lena Holm

Anna-Lena Holm

Support till de två regionstyrelserna, hemsidor och nyhetsbrev 076-102 15 64 0511-34 22 50
Birgit Jönsson

Birgit Jönsson

Äganderätt, intrångsfrågor, ledningar, nationella och regionala villkor för företagandet 070-609 09 89 0522-64 25 45
Clara Hyltbäck

Clara Hyltbäck

Verksamhetsutvecklare företagandets villkor, kommunikatör 076-836 81 00 033-44 28 46
Erik Evestam, äganderättsexpert

Erik Evestam

Äganderättsexpert 070-288 99 95 054-54 52 65
Jan Landström

Jan Landström

Äganderätt, jakt och vilt, landsbygdsprogrammet, nationella och regionala villkor för företagandet, förtroendevaldas utbildningar, bonde/djuromsorg Värmland 070-321 21 55 0522-64 25 43
Jenny Nilsson

Jenny Nilsson

Verksamhetsutvecklare företagandets villkor. Infrastruktur, vägar o bredband. Tillsynsfrågor på kommunal och regional nivå. Äganderättsfrågor kopplade till skog. 073-3906945 054-54 52 62
Mats Bergling

Mats Bergling

LRFs nationella integrationsprojekt t o m 20161231 samt Mjölkjouren 073-026 60 22 0522-64 25 44
personal, Västra Sverige

Petra Wirtberg

Företagsutvecklare och företagarcoach, utvecklingsstöd till regionalt och kommunalt förtroendevalda 072-744 06 52 0511-34 22 41
Regionchef, personal, Västra Sverige

Robert Larsson

Regionchef, personal, ekonomi och samordning, medlemsrekrytering 070-661 95 23 0522-64 25 41
Sigrid

Sigrid "Sissi" Fredberger

Vattenfrågor, ekonomi och support till LRF Ungdomen 070-277 61 08 0511-34 22 45
Yvonne Andersén

Yvonne Andersén

Kommunikationsproducent, LRF Samköp 073-060 35 17 054-54 52 67