Vad erbjuder LRF Ungdomen?

  • Ett stort nätverk!
    - träffa andra i länet och landet som gillar samma saker som du.
  • Utbildningar, studiebesök och nöjesaktiviteter.
  • Påverkansmöjligheter i frågor som är viktiga för dig.
  • Tillgång till information

Håll koll på vad som händer med Facebook

Det är på Facebook vi lägger ut inbjudningar, bilder, nyheter och annat intressant. Gilla oss Facebook så får du koll på vad som händer.

Är det många LRF Ungdomar i min region?

I Värmland har LRF Ungdomen ca 720 medlemmar. I styrelsen sitter sju ledamöter och valberedningen består av tre ledamöter.

LRF Ungdomen agerar rikstäckande

LRF Ungdomen har en riksstyrelse som arbetar och bevakar viktiga frågor som rör unga LRF-medlemmar. I mars månad håller LRF Ungdomen sin årliga riksstämma. I länen väljs fullmäktige under höstens årsmöte, som sedan medverkar på riksstämman. De regionala ungdomsförbunden kan genom motioner driva frågor på riksstämman.

Lisa Värnefors Borell, ordförande
073--058 96 62
lisa_borell@hotmail.com

Kontakt

Sigrid "Sissi" Fredberger, Support LRF Ungdomen
Mobil: 070-277 61 08
Telefon: 0511-34 22 45
E-post: sigrid.fredberger@lrf.se