Så funkar organisationen

Lokalavdelningsordförande, kommungrupp, regionstämma, årsmöte, personalen på regionkontoret, valberedningar.... Hur hänger det ihop?
Läs om den regionala organisationens uppbyggnad >>

Många medlemmar = en stark röst i samhället

LRF Värmland har drygt 5 500 medlemmar, varav 5 040 äger och/eller brukar jord och skog. Länets medlemmar finns i 29 lokalavdelningar och 15 kommungrupper. Totalt har LRF 140 000 medlemmar. Genom att vara medlem i LRF tar du parti för landsbygden, du skaffar dig påverkansmöjligheter och du bidrar till en samlad, stark röst i samhällsdebatten och inför näringspolitiska beslut.

LRF är en folkrörelse med visioner

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, finns i hela Sverige och är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Visionen är att få landet att växa. Vi vill att de gröna näringarna ska ha en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället. LRF är en folkrörelse, så det är du som medlem som hjälper oss att driva rätt frågor. Det vill säga de frågor som är viktiga för dig!