LRF Värmlands regionstyrelse 2020

Patrik Olsson, Ordförande
Erik Forsberg, Vice ordförande
Kristina Ahlstedt Karlsson
Lars Johan Lander
Anna Ramebäck
Daniel Andersson
Kajsa Edbom
Torbjörn Olsson

Ansvarsfördelning inom styrelsen där namn i fet stil är huvudansvarig för området.

LRFs företagarutvecklingsarbete och FoUAnna, Kikki, Kajsa
Branschrådets utveckling och framdrift – Anna, Patrik
Skolkontakt – Anna

Extern hållbarhetskommunikation – Kajsa, Kikki, Lars Johan
Vattenpolitik och vattenskydd – Kajsa, Lars Johan
Övrig miljölagstiftningKajsa, Lars Johan, Daniel
LRF UngdomenKajsa, Daniel
Livsmedelsstrategins mål om Regler och villkorKajsa

Näringarnas kompetensförsörjningErik, Daniel
Viltförvaltning Erik, Kikki, Daniel
Skoglig näringspolitikErik, Kikki, Patrik
Påverkansgruppen Erik, Torbjörn

Jordbrukspolitik Patrik, Anna
Skogsstrategins regionala handlingsplan – Patrik, Erik, Lars Johan

Områdesskydd Lars Johan, Daniel
Bondeomsorg, djurskydd/smittskyddLars Johan, Patrik

Infrastruktur Torbjörn, Patrik
Kommungruppernas utveckling – Torbjörn, Daniel
Medlemsrekrytering Torbjörn, Patrik och regionchef

Livsmedelsstrategins övriga två strategiska mål Kikki