LRF Värmlands regionstyrelse 2021

Patrik Olsson, Ordförande
Erik Forsberg, Vice ordförande
Monica Thörner
Lars Johan Lander
Anna Ramebäck
Daniel Andersson
Kajsa Edbom
Torbjörn Olsson

Ansvarsfördelning inom styrelsen   

Ansvarsområde Huvudansvarig Biträdande
Livsmedelsstrategi Anna Ramebäck Monica Thörner
Kajsa  Edbom
Skogsstrategins regionala handlingsplan Patrik Ohlsson  
Skog  Daniel Andersson Lars Johan Lander
Monica Thörner
Erik Forsberg
Näringarnas kompetensförsörjning Erik Forsberg Daniel  Andersson 
God myndighetsutövning i länet Patrik Ohlsson Erik Forsberg
CAP Patrik Ohlsson Anna Ramebäck
Vattendirektivet Kajsa Edbom Erik Forsberg
Kommungrupper Torbjörn Olsson Daniel Andersson 
Lokalavdelningsansvarig Erik Forsberg  
Infrastruktur Torbjörn Olsson  
Viltfrågor Erik Forsberg Daniel  Andersson
Omsorg om bonde och djur  Lars Johan Lander Patrik Ohlsson
Barn- och ungdomskommunikation Monica Thörner Anna  Ramebäck
Medlemsgruppen medlemsvård- och rekrytering Torbjörn Olsson  
Utbildningsansvarig förtroendevalda och medlemmar Torbjörn Olsson  
LRF Ungdomen Monica Thörner Daniel  Andersson
Folkrörelsens utveckling  Erik Forsberg Monica Thörner
Torbjörn Olsson