Årsmöte i lokalavdelningen

Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda senast sju dagar innan årsmötet. Detta betyder att manus måste vara skickat till inbjudan@lrf.se eller inringt på 08-787 52 80 senast fyra veckor innan årsmötesdatumet för Mitt i byn (Land Lantbruk) och möjlighet till B-post.

Tänk på att endast medlemmar är valbara. Detta gäller även revisorer. Jämställdhet är en viktig fråga för LRF. Lika viktigt är att även yngre medlemmar finns med i lokalavdelningsstyrelsen. Allt för att uppnå tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Fullmäktigefördelning
Skickas ut efter årsskiftet så fort sammanställningen är klar.

- Fullmäktigefördelning till regionstämman på Forshaga Folkets Hus den 22 mars 2018  >>

Mina uppdrag
Här kan ni hämta medlemslistor över nuvarande, nytillkomna och avslutade medlemmar, registrera verksamhetsberättelse, valrapport och verksamhetsplan för nästa år och det kan ni göra under  "Mina Uppdrag" se  www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/ . Här kan ni även se styrelseledamöter, uppdrag och valberedning i er lokalavdelning.

Checklistan
Här hittar ni viktig information om datum, medlemslistor, valrpporter med mera hittar ni i checklistan >>

VIKTIGT DATUM: 16 februari

  • Eventuella motioner (motioner i word-format) till regionstämman skall vara regionstyrelsen tillhanda senast fredag den 16 februari på mail lrf.varmland@lrf.se. eller till LRF Värmland, Köpmannagatan 2, 4tr, 652 26 Karlstad. Motioner som kommer in till kontoret senare än detta datum kommer behandlas som skrivelser. 

  • Valrapport och verksamhetsberättelse - obligatoriskt
    senast fredag den 16 februari , 500 kr till avdelningen för inkommen valrapport/verksamhetsberättelse.
    Fylls i digitalt genom att logga in på lrf.se och Mitt LRF och "Mina Uppdrag" eller se länk www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/ 

  • Silvernål
    Silvernålen är LRF:s hedersutmärkelse. Nomineringar inlämnade senast fredag den 16 februari.

Kontakta gärna någon ur regionstyrelsen för medverkan på ert årsmöte. Kontaktuppgifter finns att hämta här >>

Lycka till!
hälsningar regionstyrelsen

                                   *********************************
LRF 100 år!
Tänk vilken utveckling och vadmycket vi har åstadkommit tillsammans under 100 år! Det ska vi fira tillsammans! LRF Värmland bjuder på tårta i alla lokalavdelningar på årsmötet. Information om hur ni går tillväga >>

Dokument och underlag till årsmötet:
- Checklista >>
- Protokoll grund ifyllningsbar >>
- Protokoll grund med manus >>
- Föredragningslista grund >>
- Föredragningslista grund med instruktioner >>
- Föredragningslista för sammanslagning >>


- Hämta medlemslistor (kräver inloggning) på www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/ 

Övriga dokument:
- Hälsning från Palle Bergström >>
- Gröna hjärtat hedersutnämning >>
- Silvernål nominering >>  Pdf som går att fylla i, spara ned och skicka till regionkontoret
- Tips för överlämning till ny styrelse >>
- Åtta steg för sammanslagning >>
Att skriver en motion >>

Rapportering digitalt: (kräver inloggning) www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/ 
- verksamhetsberättelse - obligatoriskt - senast 16 feb
- valrapport  - obligatoriskt  - senast 16 feb
- verksamhetsplan

 - Status för stämmobeslut 2017 >>

Styrelseledamöter och valberedningsledamöter finns också under Kontakt/Lokalavdelningar >>

Stadgar för LRFs lokalavdelningar
Stadgar för lokalavdelningar

Riksförbundsstämma 2018
Riksförbundsstämma hålls den 29-30 maj 2018 på Sånga-Säby.