LRF Värmlands regionstyrelse

Patrik Olsson, Ordförande
Johan Rydberg, Vice ordförande
Kristina Ahlstedt Karlsson
Lars Johan Lander
Anna Ramebäck
Erik Forsberg
Kajsa Edbom
Torbjörn Olsson

Ansvarsområden

LRFs företagarutvecklingsarbete och FoU
Branschrådets utveckling och framdrift
Anna Ramebäck

Jordbrukspolitik
Medlemsrekrytering
Patrik Ohlsson

Områdesskydd
Bondeomsorg, djurskydd/smittskydd
Lars Johan Lander

Vattenpolitik och vattenskydd
Övrig miljölagstiftning
Kajsa Edbom

Infrastruktur
Torbjörn Olsson

Viltförvaltning
Skoglig näringspolitik
Näringarnas kompetensförsörjning
Skogsstrategins regionala handlingsplan
Erik Forsberg

Medlemsdialogen inklusive kommungruppssläppet
Förtroendevaldas utbildning
LRF Ungdomen
Johan Rydberg

Livsmedelsstrategins regionala handlingsplan
Kikki Ahlstedt Karlsson