LRF Värmlands regionstyrelse

Patrik Olsson, Ordförande
Johan Rydberg, Vice ordförande
Kristina Ahlstedt Karlsson
Lars Johan Lander
Anna Ramebäck
Erik Forsberg
Monica Andersson Thörner
Ola Axelsson

Ansvarsområden

Äganderätt, näringspolitik och företagarvilkor
(Bla miljö, vatten, viltförvaltning, infrastuktur, CAP)
Lars Johan Lander
Erik Forsberg
Patrik Olsson
Ola Axelsson
Monica Andersson Thörner

Särskilda ansvarområden inom utskottet:
Vattenpolitik - Ola Axelsson
Grön infrastuktur - Lars Johan Lander
Frivillighet i samhällets skydd av mark - Lars Johan Lander
Strandskyddet - Ola Axelsson
Jordbrukspolitik - Patrik Olsson
Vilt - Erik Forsberg

Medlem och Organisation
(Lokalavdelningar, kommungrupper, LRF Ungdomen, medlemsrekrytering)
Johan Rydberg
Erik Forsberg
Monica Andersson Thörner

Särskilda ansvarområden inom utskottet:
LRF Samköps medlemsevenemang - Lars Johan Lander
Vi är LRF, facebookgruppen, moderator från LRF Värmland - Kikki Ahlstedt Karlsson

Extern kommunikation
Kikki Ahlstedt Karlsson
Monica Thörner
Lars Johan Lander

Särskilda ansvarområden inom utskottet:
Smaka på Värmland - Monica Andersson Thörner
Lillerudsdagarna - Monica Andersson Thörner

Företagande och utveckling
OLa Axelsson
Anna Ramebäck
Patrik Olsson

Särskilda ansvarområden inom utskottet:

Livsmedelsstrategin - ägande och utveckling av strategiarbetet - Patrik Olsson
Ansvar för genomförandet av LRFs åtagande i Livsmedelsstrategin - Anna Ramebäck
Ansvar för utveckling av branschråd livsmedel - Ola Axelsson
Inkubator för nyföretagande - Anna Ramebäck, Kikki Ahlstedt Karlsson