LRF Värmlands regionstyrelse

Patrik Ohlsson, Ordförande
Johan Rydberg, Vice ordförande
Kristina Ahlstedt Karlsson
Lars Johan Lander
Catarina Nilsson
Erik Forsberg
Ola Axelsson

Ansvarsområden

Goda Företagarvillkor
(Bl.a miljö, vatten, infrastruktur, CAP, livsmedelsstrategi)
Catarina Nilsson
Kristina Ahlstedt Karlsson
Erik Forsberg
Ola Axelsson

Äganderätt
Kristina Ahlstedt Karlsson
Lars Johan Lander

Fokusområde 2016 - Skog
Kristina Ahlstedt Karlsson
Lars Johan Lander
Patrik Ohlsson
Erik Forsberg

Medlems- och organisation
(lokalavdelningar, kommungrupper, kommunikationsstrategi, LRF Ungdomen)
Johan Rydberg
Erik Forsberg