Albertina gård
Verksamhet: 50 ungtjurar och gårdsbutik
Kontakt: Jörgen Norén, Ö Fårträsk 5 930 70 Malå
albertinagard@gmail.com
0953-42037 070-622 20 37