Åbrånets limousin
Verksamhet: Limousinkor, vidareförädlat kött, gårdsbutik, restaurang
Kontakt: Roma Wilma och Kent Lundström
Hörnsjö 251 914 90 Nordmaling
roma@abranet.se
070-356 42 71, 070-605 42 03
www.abranet.se