Milafo Lantbruk
Verksamhet: 100 mjölkkor (2 robotar)
Kontakt: Carina Forslund, Häbberfors 7 934 94 Kåge milafolantbruk@gmail.com
0910-920 19, 0730-63 98 19

Renbergsvattnets lantbruk
Verksamhet: KRAV-certifierad mjölk- och köttproduktion med 210 djur, varav 75 mjölkkor, gårdsbutik
Kontakt: Mikael Olofsson och Fredrik Lundström, Södra Renbergsvattnet 74, 937 92 Burträsk
renbergsvattnetslantbruk@live.se,
070-641 40 38 (MO), 0730-23 69 55 (FL)

Stall Brönet
Verksamhet: Slaktlammsproduktion med 100 tackor. Lösdriftsinackordering med plats för 35 hästar. Vall- och rörflensodling samt skogsbruk.
Kontakt: Terese Forssell, Brönet 29, 931 98 Skellefteå , 070-235 61 64 
stallbronet@hotmail.com
www.stallbronet.se
Facebook: Brönet Stall och Lantbruk