Fälla gård
Verksamhet: 65 mjölkkor + 65 ungdjur, robotmjölkning
Kontakt: Ulrika och Anders Eriksson, Fälla gård Norrfors 265, 905 92 Umeå fallagard265@gmail.com 070-643 03 32

Erik och Kristina Johansson välkomnar besökare till Hälje Gård.

Hälje gård
Verksamhet: Dikor, stutar och får, restaurang och aktiviteter, gårdsbutik Kontakt: Erik och Kristina Johansson Holmnäs 46 905 86 Umeå haljegard@ume.se 090-14 75 24, 070-514 75 24 www.haljegard.nu

Oxvikens gård
Verksamhet: Får, grönsaker, höns, grisar, hästar, familjehem. Grillplats i skogsglänta.
Kontakt: Sybil och Erling Sundling Yttre Långviken 153 922 66 Tavelsjö oxvikensgard@byanat.se 090-620 11, 070-392 77 87 www.oxvikensgard.se

Ulf Johansson
Verksamhet: 30 mjölkkor + skog Kontakt: Svidjevägen 1, 904 40 Röbäck ulf.johansson@ume.se 090-462 51 070-320 22 49