Maud och Stellan Strand
Verksamhet: Mjölk, kött och naturbeten. 26 mjölkkor + ungdjur, totalt 90 djur. Gården har ekologisk produktion.
Kontakt: Maud och Stellan Strand, Västra Spöland 78, 911 92 Vännäs
maudostellan@alvnet.se, 070-3260274

Folkessons Gröna Näringar/Team Folkessons 
Verksamhet: Skogsbruk och skogsentreprenad
Kontakt: Lotta och Mattias Folkesson, Selsberg 2, 911 91 Vännäs lotta.folkesson@lrf.se 0935-320 55, 070-351 96 97

Kristofer Östenssons biodling
Verksamhet: hobbybiodling med 7 bikupor och egen honungsproduktion Kontakt: Kristofer Östensson, Hednäs 26, 911 94 Vännäs ostensson.kristofer@telia.com 0935-32053, 070-548 01 12

Lundbergs Lantbruk
Verksamhet: 150 mjölkkor + 150 ungdjur
Kontakt: Frida Lundberg, Norrmalm 9, 911 91 Vännäs
nicoschultz@hotmail.com
070-212 44 87