Lidströms lantbruk och entreprenad
Verksamhet: 120 mjölkkor (2 robotar). 120 kvigor, 40 stutar + 35 får för Vindelälvens naturbeten
Kontakt: Linda Lidström Karlsgårdsvägen 53 922 32 Vindeln mailto:bo.lidstroem@telia.com0933-130 43 070-383 83 36