- När man inte kan ta ut en regelbunden lön under året är varje krona välkommen, säger han.
Alfred Olofsson har tagit över sin fars och farbrors mjölkgård i Ersmarksängarna, en anläggning med uppåt 190 mjölkande kor på lösdrift och med karusellmjölkning. Även om Norrmejerier, som han levererar till, hållit ett högre avräkningspris än Arla, har också det norrländska mejeriet tvingats till kännbara sänkningar. Krisen inom mjölkbranschen har flera orsaker, en viss överproduktion på världsmarknaden, det ryska handelsembargot och pålagor inom det svenska lantbruket som gör det omöjligt att konkurrera på lika villkor med övriga EU-länder.

Rättvisare villkor krävs

Dit hör skatten på diesel. Lantbrukarnas Riksförbund har räknat på detta, och föreslår att regeringen beslutar om en återbetalning av dieselskatten på 3 kronor per liter, istället som nu 1,38 kr. Då skulle nivån för de svenska bönderna bli likvärdig med konkurrentländernas. För Ersmarksängarnas lantbruk skulle LRFs förslag innebära 57 000 kronor mer in i företaget.
- Syftet med att ha en hög diselskatt är ju att minska användandet av fossila bränslen, och fungerar kanske då det gäller att få folk att åka kollektivt, i stället för att köra egen bil. Men vi bönder måste ju köra de timmar vi gör för att få jobbet gjort, och att beskatta dieseln gör ju då ingen skillnad för miljön. Det är ju inte så att man åker ett extra varv med harven för att det är kul, säger Alfred Olofsson.

Måste bli ändring

Det blir många timmar i traktorn för Alfred som brukar 310 hektar åker, hälften är vall och hälften spannmål. Företaget omsätter kring tio miljoner kronor per år, och har inräknat familjen sex heltidsanställda. Men marginalerna är små, och det är omöjligt för Alfred att ta ut egen lön regelbundet.
- Visst kan vi hanka oss fram ett tag till, men fortsätter det så här ser jag ingen framtid. Jag kan inte låta bli att ta ut lön hur länge som helst, och i längden orkar man inte arbeta så många timmar på dygnet som jag gör nu, säger Alfred Olofsson.

LRFs krav inför höstbudgeten

LRF har tagit fram en lathund för politiker om vilka åtgärder som måste till för att rädda svenskt lantbruk.