I Sverige räknar man grovt med att vi har en 50-procentig självförsörjning av mat. Det vi är helt självförsörjande på är socker, mjöl och morötter. I Norrbotten och Västerbotten visar beräkningar att  självförsörjningsgraden är nere i 20-25 procent. Sedan EU-inträdet har svensk matproduktion minskat kraftigt, till följd av billigare importvaror som konkurrerat ut den inhemska maten.

Livsmedelsstrategier för ökad matproduktion
På senare tid har dock såväl Sveriges Riksdag som regionerna börjat arbeta för att vända trenden. Sommaren 2017 tog riksdagen ett historiskt beslut om en nationell livsmedelsstrategi. Målet är att vi ska producera mer svenska livsmedel. Även i olika regioner i landet pågår arbetet med att öka den lokala matproduktionen, I Norrbotten är livsmedelsstrategin Nära Mat redan igång, och i Västerbotten är motsvarande Mer mat från Västerbotten, ute på remiss.

Krismedvetenhet väckt
Coronakrisen har spätt på medvetenheten om att Sverige bör öka sin försörjningstrygghet. Vid störningar som t ex berör transporterna behöver vi ha mat till den egna befolkningen, liksom insatsvaror för att få fram den, som bränsle, gödsel etc. Under Coronakrisen har även livsmedelssektorn och bönderna utsetts som samhällsviktiga av regeringen.

Hållbar mat
Ett annat starkt skäl till att öka den lokala och svenska matproduktionen är att den är mycket hållbar jämfört med många andra länders. En rapport från Naturvårdsverket visar att drygt 60 procent av den svenska matkonsumtionens klimatpåverkan sker av livsmedel som produceras utomlands. Genom att välja lokalt och svenskt kan man alltså direkt minska sina klimatutsläpp.

Bli medlem!
LRF arbetar för att förbättra villkoren för företagare inom de gröna näringarna, så att vi kan öka matproduktionen. Håller du med om att det är viktigt? Mer info finns här!