Det är sina föräldrars gård som Elias Alfredsson jobbar på, med 30 kor, 25-30 tackor, entreprenadverksamhet och vall- och spannmålsodling och skogsbruk. Han konstaterar att de orättvisa konkurrensvillkoren drabbar de svenska bönderna. Ofta talas det om att svenskt djurskydd är bäst i världen, men det kostar att hålla igång en sådan produktion. Konsumenterna har hittills inte varit beredda att betala det priset, utan svensk livsmedelsproduktion har minskat till förmån för billigare import från andra länder, där helt andra regler tillämpas.

- Vi har varit med i EU i 20 år, och har nu endast en 50-procentig självförsörjningsgrad vad gäller livsmedel i Sverige. Det talar sitt tydliga språk – Sverige har inte klarat den konkurrensen, säger Elias Alfredsson.

Staten måste kompensera

Han fortsätter:
- Det blir färre och färre djur som omfattas av våra regler, då vårt jordbruk ständigt minskar. Om vi ska ha kvar djurskydds- och miljöregler som innebär merkostnader som marknaden inte vill betala för, måste staten kompensera för det. Annars klarar vi inte av konkurrensen inom EU, och då försvinner jordbruket i alla fall, menar Elias Alfredsson.
Just nu är det mjölkproduktionen i Sverige som är i kris, men familjen Alfredssons gård har klarat sig hyfsat hittills.
- Men det beror på att vi har en gammal ladugård och lever så att säga på rost och röta, och kan göra det några år till, men att räkna hem en nyinvestering är omöjligt i dagsläget.

 

Åkermark är en naturtillgång

Elias Alfredsson tycker att det är synd att naturtillgångar som åkermark inte tas tillvara mer i Sverige, bland annat för att det är en verksamhet som inte går att flytta utomlands, som annan tillverkningsindustri, och jobben och tillgångarna stannar då kvar i landet.
- Det är även en moralisk fråga. Vi blir allt fler människor på jorden och vi kommer att behöva all mat vi kan få fram, globalt sett kommer jordbruket behöva producera lika mycket mat de kommande 40 åren, som vi gjort de senaste 8000 åren, men i Sverige avvecklar vi istället matproduktionen, säger han.