– Under valrörelsen sa alla partier att de ville ha en nationell livsmedelsstrategi. I det läget började vi jobba med en sammanställning av vad vi skulle vilja ha med i en sådan strategi, berättar Lovisa Forssell som är analysansvarig på LRF.

Regeringens strategiarbete inleds den 5 mars med en heldag på Näringsdepartementet där Helena Jonsson och ett antal tjänstemän från LRF är inbjudna tillsammans med Svensk Dagligvaruhandel, Visita, Livsmedelsindustrierna, Världsnaturfonden och flera andra intressenter.

Lovisa Forssell berättar att LRF redan har haft några inledande kontakter och kunnat presentera LRFs huvudlinjer.
– Det var positivt, man var nöjd över att få inspel och våra mål verkar överensstämma. Så jag tror att vi har en bra chans att kunna påverka i vår riktning.

Återanvänt tidigare arbete

LRFs förslag till nationell livsmedelsstrategi innehåller tre delar: Vision och mål, nuläge och utmaningar och möjligheter, tillsammans med alla åtgärder som behövs för att komma framåt. Fokus ligger på tillväxt som är hållbar ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

– Förslaget har tagit tillvara mycket av det arbete som gjorts tidigare kring bland annat LRFs egen livsmedelsstrategi och konkurrenskraftsutredningen. Vi har förankrat det hos både förtroendevalda och tjänstemän i hela organisationen och i mars tar styrelsen beslut om förslaget, säger Lovisa Forssell.