Det var ett intressant skäl jag fick ta del av, för - som jag sa: " Jag får nog ännu mer kritik från de större jordbruken för att LRF mest håller på med det småskaliga och det som är ren hobbyverksamhet".

Det är lätt hänt att man ser på olika verksamheter som om de vore oförenliga och omöjliga för en intresseorganisation som LRF att hantera. I min gröna värld är samtliga olika aktörer lika viktiga för en väl fungerande helhet, ja jämför gärna med instrumenten i en orkester. Det må vara aldrig så olika instrument till både utseende och ljud, men tillsammans!

Olika vägar att gå

Den stora och effektiva gården har valt sin väg för att bli lyckosam, men för att riktigt lyckas så är det kanske en lada eller en annan bild från en nästan svunnen epok som i butikshyllan skall vädja till konsumenten.

En gårdsbutiks marknadsvärde även för det övriga jordbrukets produkter skall inte heller underskattas. Den som väljer något småskaligt som affärsidé skulle kanske å andra sidan ha en omöjlig situation, om inte det storskaliga jordbruket såg till att det fanns en marknad för fodersäljare, veterinärer, maskinhandlare, slakterier eller andra aktörer som jordbruket är beroende av.

Båda behövs!

Med bara den ena eller andra inriktningen vore båda förlorare, enligt mitt sätt att se. LRFs roll måste därför självklart vara att bejaka och stötta varje grön företagare i sitt val av företagande, för mångfalden i företagandet fungerar som instrumenten i en symfoniorkester - helheten och slutresultatet är så mycket större än bara summan av instrumenten.

Åkermarken har ett värde om den används

Vid ett annat tillfälle fick jag en lika spännande frågeställning, då en man undrade vad han skulle göra med sitt hemman: "Det finns ingen som vill arrendera"! Efter ett tags resonerande kom vi fram till att hans situation var lika skrämmande som vanlig på många håll i länet - jordbruksmarken var värdelös!
Han som ringde hade inga djur, så han sa inledningsvis: "Jag har ju därför ingen anledning att vara med i LRF". Vi kom också fram till att åkermarken bara har ett värde om den används i någon form av jordbruksproduktion, vilket fick mannen att så sakteliga tänka om.

Tillsammans - ett begrepp som håller

Han insåg att han nog borde vara med i LRF, eftersom LRF arbetar för att försvara och utveckla en lokal livsmedelsproduktion. Skulle hans mark någonsin få tillbaka sitt värde, så måste därför LRF lyckas, och chanserna för LRF att lyckas beror på det stöd vi har - så...

Mannen valde efter mitt argumenterande att bli medlem i LRF och att lika självklart vara en ambassadör för lokal mat. Jag uppskattar dessa samtal och tillfällen då man tvingas att reflektera, att värdera och väga sina argument för att någan ska satsa på ett medlemsskap i LRF, och - tillsammans är ett begrepp som fortfarande håller!

Arne Lindström