Robertsfors

Urban Persson

Ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 073-0430617

Malin Sjöström

Sekreterare, Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 070-5117210

Stina Grundström

Ledamot 070-2519327

Åke Dahlberg

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-6876492