Vindeln

Bertil Nygren

Ordförande, Ledamot 070-6691622

Malin Holmlund

Vice ordförande, Ledamot 0730-444373

Lennart Strömberg

Ledamot 070-3583078

Staffan Sandström

Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Skogsansvarig 076-8357712

Simon Holmlund

Ledamot 0702501463

Linda Lidström

Skolkontakt-/konsumentansvarig 070-3838336