Vilhelminabygdens

Ida Oderstål

Ordförande, Ledamot 076-8353367

Vanja Marthin

Vice ordförande, Ledamot 073-8151621

Harrieth Andersson

Sekreterare, Kassör, Ledamot 0702035051

Valberedning

Inger Flodell

Valberedning, sammankall. 070-3122936