Tavleorten

Torbjörn Karlsson

Ordförande, Ledamot 070-6449464

Anders Johansson

Vice ordförande, Ledamot 072-2029112

Håkan Olsson

Sekreterare, Ledamot 070-6073470

Anne-Maj Gustavsson

Kassör, Ledamot 0730-411721

Birgit Nilsson

Ledamot 070-6544717

Andreas Hällgren

Ledamot 076-8177906

Valberedning

Hans-Göran Karlsson

Valberedning, sammankall. 070-3741279

Hans Arvidsson

Valberedning, ledamot 070-2787676