Tavelsjöbygden

Maria Ärlestig

Ordförande, Ledamot 070-3371072

Selma Sundström

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 073-0651209

Per-Gunnar Olofsson

Sekreterare, Ledamot 070-6589010

Torbjörn Wennebro

Kassör, Ledamot 070-2095375

Johan Gotthardsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0730-557607

Jennie Larsson

Ledamot 072-5063030

Frank Willinger

Ledamot 0761007825

Valberedning

Alf Söderlund

Valberedning, sammankall. 0706300651

Johnny Oskarsson

Valberedning, ledamot 070-6873555

Lois Olofsson

Valberedning, ledamot 090-60341

Daniel Ärlestig

Valberedning, ledamot 070-6202571