Ånäset

Per-Olov Aronsson

Ordförande, Ledamot 070-6468173

Curt Nilsson

Sekreterare, Ledamot 070-5550669

Ingrid Sundbom

Kassör, Ledamot 0705-120096

Valberedning

Göran Rönnberg

Valberedning, sammankall. 070-2957035