Burträskbygden

Urban Larsson

Ordförande, Ledamot 070-6675671

Lars-Erik Sundbom

Vice ordförande, Ledamot 070-6300658

Susann Lindmark

Sekreterare, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 070-2701470

Monica Wiklund

Kassör, Ledamot 0702618039

Eva Lindmark

Ledamot 0914-10263

Mikael Olofsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6414038

Fredrik Lundström

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0730-296955

Per-Gunnar Hultman

Jakt- och viltansvarig 0706961400

Valberedning

Sture Andersson

Valberedning, sammankall. 070-2449873

Per-Gunnar Hultman

Valberedning, ledamot 0706961400