Byske-Kågedalen

Anders Sundström

Ordförande, Ledamot 073-1830170

Per Lindström

Vice ordförande, Ledamot 070-2905879

Hanna Hokkanen

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig 0736554614

Tomas Lundmark

Kassör, Ledamot 0912-44005

Anders Lundström

Ledamot, Skogsansvarig 070-3782217

Claes Grönlund

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-2038623

Valberedning

Carina Forslund

Valberedning, sammankall. 0730-639819

Sören Lundström

Valberedning, ledamot 070-3774082

Mats Westerlund

Valberedning, ledamot 070-2209798