Blaiken-Tärna

Bengt Fredriksson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 076-8284618

Bengt Dalemalm

Sekreterare, Kassör, Ledamot 070-3516123

Gunilla Olofsson

Ledamot

Valberedning

Gunilla Olofsson

Valberedning, ledamot