JENNY ALM. ALMUNGE UPPSALA\nLRF fŒr fritt anvŠnda bilderna utan tidsbegrŠnsning fšr EGEN marknadsfšring. Vid publicering ska alltid namnangivelse/byline sŠttas ut dŠr det Šr praktiskt och tekniskt mšjligt, enligt fšljande, Foto: Trons

Kontakter vid kris

Ett krisläge kan vara när en större händelse plötsligt inträffar som drabbar en stor grupp medlemmar samtidigt med stora personella eller ekonomiska konsekvenser. LRF Västerbotten har en krishanteringsplan att arbeta utifrån. Vid kris för den enskilda personen eller gården finns vår omsorgsgrupp.

Har du som enskild person upptäckt eller fått vetskap om en akut situation? Ring 112 direkt! 

För räddningstjänsten vid brand för lokala kontakter:
LRFs kommungrupper i Västerbotten. (klicka på länken och se därefter  till höger i marginalen för att välja kommungrupper)

LRF Västerbotten

Lotta Folkesson, ordförande LRF Västerbotten: 070-351 96 97                       
Mats Granath, regionchef: 070-342 55 97
Eva Carlsson, kommunikatör/presskontakt: 076-764 62 57

Omsorgsgruppen finns till för dig som enskild person som är i behov av någon att kunna samtala med vid svåra lägen. 

Länsstyrelsen

Västerbotten: Kajsa Berggren, landsbygdsdirektör:  070-605 72 65 

Lars Ericson, biträdande enhetschef på Landsbygdsenheten: 072-712 16 75