"Även LRF Västerbotten gör ett bokslut vid den här tiden. Vi har koll på hur vi skött våra medel, men vi går också igenom i vilken utsträckning vi gjort vad vi föresatt oss i vår verksamhetsplan. Den redovisningen görs under rubriken "Vad vi inte gjort", och det brukar inte vara många punkter.

Allt bredare verksamhet

Jag möter ibland; men inte ofta; någon som med syrlig underton frågar mig vad LRF egentligen gör? Jag brukar då berätta vad vi gör och upptäcker snart att listan blir väldigt lång med risk för att något glöms. Det känns då som om det vore bättre med en kortare lista, och dessutom helt egalt om man glömde något ifall man berättade vad LRF inte gör. Lite kaxigt uttryckt måhända, men kraven och förväntningarna på LRF ökar ständigt - vilket självklart avspeglar sig i en allt bredare verksamhet.

Fler borde få beröm

På min egen lista av "vad jag inte gjort", så önskar jag att jag under året skulle ha rest runt ännu mer i länet och besökt ännu fler bönder. Jag önskar att jag med mina ögon känsliga för grönt hade tagit mig tid att besöka och berömma ännu fler bönder för vad de uträttar, för det är alldeles för många som tyvärr inte får sin välförtjänta uppmärksamhet.

Nu inför årsskiftet och ett bokslut, då skulle vi kanske tänka till lite över hur året har varit? Om vi nu inte gör som kungen som helst ville vända blad - vad vill vi i så fall minnas? I den kungliga avdelningen hamnar Jordbruksverket, politiken, debatten om kons klimatpåverkan, och kanske vill någon också placera vädret för att glömmas omgående bakom ett nytt blad.

"Inget är omöjligt"

På min minneslista hamnar ett slags "inget är omöjligt", detta efter att jag mött allt grönt företagande från kust till fjäll. Kustbonden på en slätt, eller någon annan längs en dalgång. Om det så är vid foten av fjället eller mitt i skogen, så verkar det inte spela någon roll. Efter alla mina besök hos landsbygdens företagare inser jag att var än en driftig person råkar hamna, där börjar det hända saker!

Om ni alla driftiga skulle se tillbaka och försöka minnas vad ni gjort, då är jag övertygad om att listan skulle bli väldigt lång med risk för att någonting ändå inte kommer med. Kanske att ni också skulle göra som LRF Västerbotten, och i stället göra den korta listan på vad ni inte har gjort? Det passar ju dessutom så bra för oss västerbottningar, som gärna säger att: "Hä ska ju va nå ogjort å"!

Arne Lindström