Nu har vi haft vår regionstämma, och flera av er kanske stannar upp och reflekterar - vad hände? Förhoppningsvis minns ni något från seminarierna som var "bra att veta", något klokt som sades, ett bra beslut, eller att det helt enkelt bara var en bra och rolig stämma med en fest som går till historien.

Frustrerande med uteblivna försämringar

För egen del brukar jag reflektera inför det stämmotal jag skall hålla, och det har slagit mig hur vi i LRF får verka på två olika planhalvor. Alldeles för ofta befinner vi oss i försvaret, och jag vet - man vinner inga matcher i försvaret. Jag kan inte med ord beskriva hur frustrerande det är att försöka finna något ärorikt i att redovisa för våra medlemmar att - "det kunde ha blivit sämre!"

Klimatdebatten håller på att vända

Den debatt som jordbruket i allmänhet och kon i synnerhet fått utstå, den torde vara ett utslag av vår tids välfärdssjuka - att aldrig behövt sakna mat! Men lite till mans håller man på att inse det absurda i att kon skulle vara problemet för klimatet, och att minskad köttkonsumtion skulle vara lösningen. Det bestickande påståendet om att ett kilo kött skulle kräva oerhörda mängder vatten har beslagits med att vara ett fantasifoster baserat på "låtsasvatten". Jag frågar mig bara om sådana skriverier beror på illvilja eller okunskap, om det nu inte råkar vara både - och! Med en tillnyktring i debatten blir det andra frågor och lite mer möjligheter till ett vinnande spel.

Vi ska stå raka i ryggen

På den andra planhalvan är det LRF som håller i taktpinnen och bestämmer agendan. Där skall vi berätta om allt det goda som vi och vår produktion står för. Vi skall raka i ryggen berätta att vi måste ha en större djurhållning i länet - både för klimatet och miljön, men kanske framför allt av solidaritet med mindre lyckligt lottade i andra delar av världen. På den här planhalvan skall vi samla så många som möjligt som vill och kan berätta om vilka möjligheter de gröna näringarna har - och vad landsbygden kan erbjuda.

Vinna verklighetsbeskrivningen

Man brukar säga att man vinner opinionen om man vinner verklighetsbeskrivningen, och jag kan omöjligen se någon veta mer om verkligheten än vi på landsbygden. Jag ser framför mig hur vi i ännu högre grad har våra konsumenters förtroende, och att alla våra kommuner har bjudit in sin landsbygdsaktörer under den efterlängtade rubriken - "tack för allt ni gör!"

Arne Lindström
ordförande LRF Västerbotten