Det är LRF Västerbotten, tillsammans med företag, organisationer och skolor som står bakom arrangemanget som riktar sig till mellanstadieelever. Eleverna guidas runt på 25 olika stationer under en dag med roliga praktiska och teoretiska övningar. De får följa med i jorden och skogens kretslopp - med skörd, plantering och förädling – men även upptäcka matens väg från jord till bord.

Äggets resa

Vid den nya stationen – Äggets resa – berättar Yttertavle ägg om hur ägg egentligen blir till och hur ägget utvecklas. Här får eleverna också bygga en äggfarkost och träffa höns.
På programmet står även visning av t ex fårklippning och en motorsågsshow.

"Viktigt arrangemang"

Arrangemanget har snabbt utvecklats till att bli mycket populärt bland såväl elever som lärare. I år är det 42 procent av Umeås mellanstadieelever som deltar, och därtill ca 240 elever från kranskommunerna Vännäs, Bjurholm, Nordmaling och Vindeln.
- Från början var Jorden och skogen i stan ett erbjudande från oss på LRF Västerbotten till skolorna. Nu har det blivit en etablerad del av skolarbetet, och lärarna räknar med att åka hit, berättar Annika Häggmark, projektledare, LRF Västerbotten.

- Att ordna de här dagarna känns viktigare än någonsin när avståndet mellan land och stad ökar i takt med att allt färre har kunskap om hur maten kommer till. Det handlar om basala kunskaper som i stor utsträckning gått förlorad, säger Annika Häggmark.

Dag: den 16 och 17 september
Tid: kl 9-14
Plats: På ängarna och i skogen mellan Umeå Universitet och SLU, Umeå.

Läs mer om Jorden och skogen i stan.

Ställ frågor till:
Annika Häggmark, projektledare: 070-268 80 21
Erik Johansson, projektledare: 070-514 75 24