Båda tidigare åren har gårdsbutikerna haft många besökare, och det ligger helt i linje med utvecklingen överlag, då intresset för att handla direkt från gårdarna växer.
- Antalet gårdsbutiker i Västerbotten har ju ökat väsentligt de senaste åren, och de flesta av de som är med i Gårdsbutikens dag i år har startat för bara några år sedan. Sammantaget kan man nog räkna med cirka 50 gårdar i länet som i dag har försäljning av egna produkter, säger Gunnar Forsgren, företagsutvecklare vid LRF Västerbotten.

"Slår rekord varje år"

Även själva försäljningen på varje gård ökar.
- Det finns ingen statistik på det, men de jag pratar med säger att de slår omsättningsrekord varje år. Dels ökar själva försäljningen av produkterna, men också antalet besökare som bara vill göra en utflykt, och som erbjuds köpa fika eller mat. Särskilt sommartid ser vi detta, säger Gunnar Forsgren.

Nya vägar till marknaden

Orsaken till att fler bönder kapar mellanleden och säljer direkt till kund är att öka lönsamheten, då jordbruket har låga marginaler idag, med pressade avräkningspriser. Att förädla produkterna och sedan hitta nya vägar till marknaden genom bl a gårdsbutikerna är ett sätt att överleva som företag på landsbygden.

Andelsgårdar kan vara framtiden

Konsumenteras intresse för lokal mat kan leda till att de köper in sig i sk andelsgårdar, tror Gunnar Forsgren. Konsumenten betalar då en summa för att få ta del av skörden eller slakten. Samtidigt är man flera som delar på risken om t ex skörden slår fel.
- Det här har börjat komma på andra håll i landet och blir nog nästa steg i Västerbotten, säger Gunnar Forsgren.

Gårdsbutikerna håller öppet mellan kl 10.00 och 16.00 på söndag den 4 oktober.

Listan på butikerna finner du här.

Media hälsas välkomna!

För mer information kontakta gårdsbutikerna direkt eller Gunnar Forsgren, företagsutvecklare LRF Västerbotten:
090-10 80 30, gunnar.forsgren@lrf.se

Fotnot: Med gårdsbutik menar LRF Västerbotten att försäljningen sker på gården där den grundläggande produktionen sker. Det kan då innefatta såväl självplock av potatis, enklare bodar liksom välsorterade butiker med restaurang och andra aktiviteter.