Tidigare år har besöksantalet ute på gårdarna varit stort, och LRF Västerbotten förväntar sig en minst lika stor tillströmning i år.

– Allt tyder på att intresset för lokalt förädlade produkter ökar, såväl i Sverige som i Västerbotten. I vårt eget län har vi sett hur antalet delikatessbutiker, som blir återförsäljare till de lokala livsmedelsförädlarna, ökar i de större orterna. Samtidigt tillkommer det fler gårdsbutiker ute på landsbygden, säger Gunnar Forsgren, företagsutvecklare vid LRF Västerbotten.

Ett av nytillskotten i Västerbotten är Ekorancheni Gullmark, cirka 4,5 mil från Umeå. Gården har funnits sedan 1980, men under annat namn. År 2015 investerade ägarna i eget gårdsslakteri och butik, och tog sig namnet Ekoranchen. Det ökade intresset för  lokal och ekologisk mat är orsaken till att ägarna satsat på att utveckla gården. Ekoranchen kommer nu på söndag tillsammans med 20-talet andra gårdsbutiker att hålla öppet kl 10-16 under Gårdsbutikens dag.

I dag finns cirka 100 företag med gårdsnära livsmedelsproduktion i Västerbotten, varav 30 har egna gårdsbutiker, enligt den undersökning LRF i samarbete med företaget, söktjänsten Gårdsnära, presenterade i juli i år.

Gårdsbutikerna håller öppet mellan kl 10.00 och 16.00 på söndag den 2 oktober.

Listan på gårdarna som håller öppet, och vägbeskrivningar, finner du här.

Se kort filmom Gårdsbutikens dag.

För mer information kontakta gårdsbutikerna direkt eller Gunnar Forsgren, företagsutvecklare LRF Västerbotten:
090-10 80 30, gunnar.forsgren@lrf.se