För första gången sedan bönderna i Västerbotten började organisera sig för 89 år sedan kan alltså LRF Västerbotten få en kvinnlig ordförande. Lotta Folkesson, vice ordförande i LRF Västerbottens regionstyrelse samt med andra uppdrag, bl a ledamot i riksförbundsstyrelsen, föreslås ta över den regionala ordförandeklubban. Samtidigt firar riksförbundet 100 år, vilket också kommer uppmärksammas på regionstämman på Medlefors folkhögskola & konferens.

Här delas även ett antal utmärkelser ut, bl a Årets ungdomsstipendium, och Årets kulturstipendium.

Gäst på regionstämman i Skellefteå är Sven-Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna, som kommer att tala om skogen, skogsägarna och äganderätten. Medverkar gör även Elisabeth Sjödin Ögren, ordförande LRFs kommungrupp i Lycksele, som berättar om samarbetet med kommunen och offentlig upphandling av lokal mat.

Bengt Ivansson, Skellefteå kommuns näringslivschef, hälsar välkommen till Skellefteå.

Till stämman har fyra motioner från lokalavdelningarna kommit in.

Välkomna!

Mer information om stämman hittar du här!

Dag: Onsdag 15 mars

Tid: 10-16
Hålltider i programmet:
10.05: Bengt Ivansson, Skellefteå kommun
10.15: Elisabeth Sjödin Ögren, LRF Lycksele
10.30: Utdelning av utmärkelser
10.45 Regionstämmans öppnande med förhandlingar
13.15: Sven-Erik Hammar, LRF Skogsägarna

Plats: Medlefors folkhögskola & konferens, Skellefteå

För ytterligare information:
Eva Carlsson, kommunikatör LRF Västerbotten
Tel: 076-764 62 57