De aktuella motionerna:

Vilhelminabygdens LRF-avdelning vill ha en sänkning av bankavgifterna till lokalavdelningarna. I dag är de oproportionerligt höga.

Blåvikens LRF-avdelning vill ha ett stopp för den sk vägslitageavgiften.

Tavleortens LRF-avdelning vill att naturvårdsområden ska placeras på marker tillhörande SVEA skog. Det vore mest rättvist då kostnaden fördelas solidariskt mellan alla skattebetalare.

Lövångerbygdens LRF-avdelning vill att alla utvidgade strandskyddsområden inom Västerbotten ska ha generellt strandskydd (100 meter).

Läs alla motioner och regionstyrelsens yttranden.