LRF Västerbotten har ett år med mycket påverkansarbete och många aktiviteter bakom sig. Läs hela verksamhetsberättelsen för 2016 här!

"Att summera ett verksamhetsår i LRF är alltid svårt eftersom många frågor är ständigt återkommande. I ett påverkansarbete kan man liksom aldrig säga att man nått målet eller är färdig, utan det blir mer av en nuläges- och verklighetsbeskrivning, med krav på förändringar och förbättringar i en ständigt pågående process.

Mycket att reta upp sig på

Jag roade mig med att titta i "arkivet" på LRF Västerbottens hemsida, något jag verkligen rekommenderar. Jag läste igenom våra medlemsbrev, och sammantaget skulle dessa mycket väl kunna utgöra en verksamhetsberättelse. Jag tittade också in under rubriken debattartiklar för att rekapitulera vad som hänt under det gångna året, och det var inte utan att jag gladdes och förvånades över hur mycket vi har retat upp oss på. Det är åtskilliga bönder som kanske mer retoriskt har frågat mig om jag tror att "dumheterna tar slut nå´n gång", och vi får hoppas att det kan ske utan att vi behöver uppleva samma som i Finland - att det blev tomt i skafferiet.

Förvirrad klimatdebatt

Jag tycker att LRF Västerbotten i en förvirrad klimatdebatt starkt bidragit till att återupprätta kons oförtjänt dåliga rykte, och vi kommer självklart inte att på något sätt slå oss till ro i den här frågan. Att överhuvudtaget förklara betydelsen av ett lokalt framgångsrikt jordbruk i länet är en av de allra viktigaste frågorna, även om vi själva tycker att det borde vara fullständigt självklart.

I spåren av klimatfrågan och de problem som kan uppstå lite varstans i världen, så måste vi samtidigt inse hur ett varmare klimat kan komma att påverka oss på hemmaplan med gynnsammare förhållanden. Den helt överskuggande frågan och framtida fokus för vår del borde därför vara: "Hur mycket kan vi öka vår produktion"?

Polarisering i skogsdebatten

Jordbruksdebatten präglas i väldigt hög grad av hur allt fler har kommit allt längre från den verklighet de tror sig veta något om, och samma sak gäller även i skogen. Vi har fått en polarisering i många frågor som utgår från en vrångbild om skogens tillstånd och vad skogen ger och skulle kunna ge. Om en allt större allmänhet kräver högre välstånd, mer biobränslen och åtgärder på klimatområdet, men samtidigt vill ha skogen enbart för promenader, då har vi ett problem att föra en vettig debatt och få ihop tillvaron.

Kilometerskatten bestickande

Om samma allmänhet ska ges större möjlighet att lägga sig i hur du och jag vill sköta vår skog, då har vi ett ännu större problem. LRF Västerbotten har i några mycket uppmärksammade artiklar lyft frågan om allmänhetens inflytande och statens beteende kring nyckelbiotoper, som på intet sätt står baggböleriet efter då det gäller etik och moral. I en rad frågor arbetar vi också med att minska avståndet mellan stad och land, där den omdiskuterade kilometerskatten är mest bestickande, då den beskattar själva avståndet.

Medlemsnytta

Då jag summerar påverkansarbetet 2016 och ser på medlemsnyttan vill jag säga följande: "Ett bra påverkansarbete måste få kosta, för ett dåligt arbete kostar så oändligt mycket mer"!

Att summera alla händelser under mina år som förtroendevald inom LRF låter sig inte göras lika lätt. Men en sak kan jag säga; jag är oändligt tacksam över det stöd jag hela tiden känt från bönderna i Västerbotten. Vid 2017 års regionstämma är det dags för nya krafter att ta vid. Tack för mig."

Arne Lindström
ordförande LRF Västerbotten