Program

09.00 Fullmäktigeanmälan och fika
10.00 Välkommen till stämman, landshövding Magdalena Andersson
Förhandlingar enligt föredragningslistan
12.00 Lunch
13.00 Stämmotal, LRFs koncernchef Anders Källström
Stämmoförhandlingar återupptas
16.00 Avslutning och fika