Program

09.00 Fullmäktigeanmälan och fika
10.00 Välkommen till stämman
Förhandlingar enligt föredragningslistan
12.00 Lunch
13.00 Äganderätten - då, som nu för alltid
Martin Moraeus, LRFs riksförbundsstyrelse
Stämmoförhandlingar återupptas
15.00 Avslutning och fika

 Arbetsordning